Το Logo του Απόλυτο
Το Logo του Απόλυτο
Όλες οι αλλαγές:Βάση εισαγωγής, Δύο Μηχανογραφικά
Ειδικά και μόνο για φέτος για τη συμπλήρωση του Μηχανογραφικού δεν αλλάζει τίποτα σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Θα είναι ένα Μηχανογραφικό για τα ΑΕΙ και οι υποψήφιοι θα συμπληρώσουν τα τμήματα που επιθυμούν να εισαχθούν. Το μόνο που αλλάζει είναι ότι μπαίνει Eλάχιστη Bάση εισαγωγής σε όλα τα πανεπιστημιακά τμήματα.
Eλάχιστη Bάση εισαγωγής σε όλα τα πανεπιστημιακά τμήματα

“Κομβικές” αρμοδιότητες παραχωρούνται στα Πανεπιστήμια,με το Σχέδιο Νόμου που ανακοίνωσε σήμερα η υπουργός Παιδείας Ν. Κεραμέως, το οποίο περιέχει
“επαναστατικές” ρυθμίσεις  που “σφυροκοπούν” :

Α. Το πολύχρονο φαινόμενο να επιτρέπεται η εισαγωγή και φοίτηση υποψηφίων με βαθμολογίες 1,2,3,4,5,6 και  7  στα ΑΕΙ , με  τη θεσμοθέτηση ελάχιστης βάσης  εισαγωγής την οποία  θα ορίζουν οι Συνελεύσεις των τμημάτων.

Β. Την πολύχρονη παραμονή των φοιτητών στα Μητρώα των Πανεπιστημίων, βάζοντας ανώτατο όριο φοίτησης για τους νεοεισερχόμενους φοιτητές και μεταβατικές διατάξεις για τους ήδη φοιτούντες.

Γ. Τη βία στα ΑΕΙ, με τη θεσμοθέτηση

  • ελεγχόμενης εισόδου στα ΑΕΙ
  • Ομάδας Προστασίας  των ΑΕΙ, και,
  • αυστηροποίηση των ποινών για τα πειθαρχικά παραπτώματα των φοιτητών.

Παράλληλα με το Μηχανογραφικό για την εισαγωγή στα ΑΕΙ  από φέτος θεσμοθετείται ένα ακόμη Μηχανογραφικό για την εισαγωγή στα ΙΕΚ για όσους επιθυμούν να εγγραφούν σε αυτά.

Ειδικότερα:

Μηχανογραφικά αποφοίτων ΓΕΛ:

Τι θα ισχύσει φέτος: Ειδικά και μόνο για φέτος για τη συμπλήρωση του Μηχανογραφικού δεν αλλάζει τίποτα σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Θα είναι ένα Μηχανογραφικό για τα ΑΕΙ  και οι υποψήφιοι θα συμπληρώσουν τα τμήματα που επιθυμούν να εισαχθούν.

Το μόνο που αλλάζει είναι ότι μπαίνει ελάχιστη βάση εισαγωγής σε όλα τα πανεπιστημιακά τμήματα.

Παράλληλα θα υπάρξει ένα δεύτερο Μηχανογραφικό για την εισαγωγή στα ΙΕΚ, σε συγκεκριμένες ειδικότητες,  το οποίο θα συμπληρώσουν όσοι  υποψήφιοι επιθυμούν να εγγραφούν σε αυτά. Ο κάθε υποψήφιος  μπορεί να συμπληρώσει και τα δύο ένα από τα δύο. Το κριτήριο εισαγωγής στα ΙΕΚ θα είναι ο βαθμός απολυτηρίου. Ωστόσο εάν κάποιος υποψήφιος, όταν ανακοινωθούν τα αποτελέσματα εισαχθεί και σε Πανεπιστήμιο αλλά και σε ΙΕΚ , τότε θα πρέπει να επιλέξει που θέλει να φοιτήσει.

Οσον αφορά την ισχύουσα διαδικασία εισαγωγής στα ΙΕΚ αυτή θα εξακολουθήσει να εφαρμόζεται

Τι θα ισχύσει από του χρόνου , 2022: Από του χρόνου θα υπάρχουν τρία Μηχανογραφικά.

Α Μηχανογραφικό: Οι υποψήφιοι ημερήσιων και εσπερινών Γ.Ε.Λ. που συμμετέχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις, μετά την ολοκλήρωση των εξετάσεων και τη γνωστοποίηση των βαθμών της τελικής τους επίδοσης στα πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα, τα ειδικά μαθήματα και τις πρακτικές δοκιμασίες, καθώς και τη γνωστοποίηση των αποτελεσμάτων των ικανοτήτων συμπληρώνουν μηχανογραφικό δελτίο (μηχανογραφικό δελτίο πρώτης φάσης). Σε αυτό επιλέγουν καθορισμένο αριθμό τμημάτων, σχολών ή εισαγωγικών κατευθύνσεων από το επιστημονικό πεδίο, στο οποίο έχουν πρόσβαση

Β. Μηχανογραφικό: Παράλληλα με το Α Μηχανογραφικό με τις προτιμήσεις των τμημάτων για τα ΑΕΙ, οι υποψήφιοι θα συμπληρώνουν το Β Μηχανογραφικό με τις ειδικότητες για τα ΙΕΚ.

Γ Μηχανογραφικό: Μετά την ανακοίνωση των επιτυχόντων, οι υποψήφιοι που δεν έχουν εισαχθεί σε καμία από τις δηλωθείσες επιλογές τους,  μπορούν να συμπληρώσουν εκ νέου μηχανογραφικό δελτίο υποψηφίου (μηχανογραφικό δελτίο δεύτερης φάσης), επιλέγοντας χωρίς περιορισμό επιλογών, όσες σχολές, τμήματα ή εισαγωγικές κατευθύνσεις επιθυμούν από το επιστημονικό πεδίο στο οποίο έχουν πρόσβαση με βάση την Ε.Β.Ε. του ειδικού μαθήματος ή των ειδικών μαθημάτων ή πρακτικών δοκιμασιών, αν συντρέχει τέτοια περίπτωση, την Ε.Β.Ε. ανά σχολή, τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση και τη βαθμολογική τους επίδοση. Στη διαδικασία αυτή οι υποψήφιοι διεκδικούν τις θέσεις των οικείων σχολών, τμημάτων ή εισαγωγικών κατευθύνσεων, οι οποίες δεν πληρώθηκαν κατά τη διαδικασία του Α Μηχανογραφικού.

Στη διαδικασία υποβολής μηχανογραφικού δελτίου δεύτερης φάσης,  δύνανται να συμμετέχουν και οι υποψήφιοι, οι οποίοι υπέβαλαν παράλληλο μηχανογραφικό δελτίο για τα ΙΕΚ.

Απαγορεύεται η ταυτόχρονη φοίτηση σε ΙΕΚ και Πανεπιστήμιο: Απαγορεύεται η εγγραφή του υποψηφίου ταυτόχρονα σε σχολή, τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση Α.Ε.Ι. και σε δημόσιο Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.).

Τι θα ισχύσει για τα ΕΠΑΛ

Στα ημερήσια και εσπερινά ΕΠΑ.Λ. η Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής (ΕΒΕ),  διαμορφώνεται ενιαία από τον μέσο όρο των μέσων όρων των βαθμολογικών επιδόσεων όλων των υποψηφίων ανά ειδικότητα στα δύο μαθήματα γενικής παιδείας και στα δύο μαθήματα ειδικότητας, ο οποίος πολλαπλασιάζεται με συντελεστή, που αποφασίζεται από τα ιδρύματα εισαγωγής και στρογγυλοποιείται στο δεύτερο δεκαδικό ψηφίο. Ο συντελεστής πρέπει να βρίσκεται εντός του διαστήματος ελάχιστης και μεγίστης τιμής για κάθε σχολή, τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση.

Για τον υπολογισμό της Ε.Β.Ε. ισχύουν ειδικότερα τα εξής:

α) Στις σχολές, τμήματα ή εισαγωγικές κατευθύνσεις, που εντάσσονται σε περισσότερους του ενός τομείς για τον υπολογισμό της Ε.Β.Ε. λαμβάνεται υπόψη ο μικρότερος μέσος όρος των μέσων όρων των μαθημάτων των τομέων  στους οποίουςεντάσσονται οι συγκεκριμένες σχολές, τμήματα ή εισαγωγικές κατευθύνσεις.

β) Στις σχολές, τμήματα ή εισαγωγικές κατευθύνσεις, που εντάσσονται στην κοινή ομάδα όλων των τομέων, για τον υπολογισμό της Ε.Β.Ε. λαμβάνεται υπόψη ο μικρότερος μέσος όρος των μέσων όρων όλων των τομέων.

γ) Στις σχολές, τμήματα ή εισαγωγικές κατευθύνσεις του ίδιου τομέα για τον οποίο οι υποψήφιοι εξετάζονται σε διαφορετικά μαθήματα ειδικότητας, για τον υπολογισμό της Ε.Β.Ε. λαμβάνεται υπόψη ο μικρότερος μέσος όρος των μέσων όρων των μαθημάτων ειδικότητας του τομέα.

Οι υποψήφιοι ημερήσιων και εσπερινών ΕΠΑ.Λ. που συμμετέχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις, μετά την ολοκλήρωση των εξετάσεων και τη γνωστοποίηση των βαθμών της τελικής τους επίδοσης στα πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα, τα ειδικά μαθήματα και τις πρακτικές δοκιμασίες, καθώς και τη γνωστοποίηση των αποτελεσμάτων των ικανοτήτων, συμπληρώνουν μηχανογραφικό δελτίο. Σε αυτό επιλέγουν καθορισμένο αριθμό σχολών, τμημάτων ή εισαγωγικών κατευθύνσεων από τους τομείς και την κοινή ομάδα, όπου έχουν πρόσβαση. Ο αριθμός των δυνατών επιλογών δεν μπορεί να υπερβαίνει το 20% του συνόλου των σχολών, τμημάτων ή εισαγωγικών κατευθύνσεων, όπου έχουν πρόσβαση, συνυπολογιζομένου και του αριθμού των σχολών, τμημάτων ή κατευθύνσεων της κοινής ομάδας. Ο συντελεστής της Ε.Β.Ε. για κάθε σχολή, τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση είναι ενιαίος για την εισαγωγή υποψηφίων από ημερήσια ή εσπερινά Γ.Ε.Λ. ή ΕΠΑ.Λ..

Τι θα ισχύσει για τους παλαιούς αποφοίτους  

1. Οι κάτοχοι απολυτηρίου οποιουδήποτε τύπου λυκείου ή ισότιμου απολυτηρίου άλλου σχολείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που παρέχει πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, οι οποίοι επιθυμούν να διεκδικήσουν την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση:

α) είτε, εφόσον έχουν συμμετάσχει στις πανελλαδικές εξετάσεις των ημερήσιων ΓΕ.Λ. ή ημερήσιων ΕΠΑ.Λ., να μετέχουν για την εισαγωγή τους σε ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) των θέσεων εισακτέων κάθε τμήματος, σχολής ή εισαγωγικής κατεύθυνσης, χωρίς νέα εξέταση, με την υποβολή μηχανογραφικού δελτίου, με βάση την Ε.Β.Ε. ή τις Ε.Β.Ε. του ειδικού μαθήματος ή των ειδικών μαθημάτων ή πρακτικών δοκιμασιών, αν συντρέχει τέτοια περίπτωση, και την Ε.Β.Ε. ανά σχολή, τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση που διαμορφώθηκαν κατά το σχολικό έτος συμμετοχής στις πανελλήνιες εξετάσεις, καθώς και την οικεία συνολική βαθμολογία τους για πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Το δικαίωμα αυτό: αα) δεν αφορά τους υποψηφίους που συμμετείχαν σε πανελλαδικές εξετάσεις, διεκδικώντας θέσεις επιπλέον του αριθμού εισακτέων και

ββ) μπορεί να ασκηθεί το επόμενο και το μεθεπόμενο έτος του έτους τελευταίας εξέτασης στα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα, ειδικά μαθήματα και πρακτικές δοκιμασίες για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Οι θέσεις που αντιστοιχούν στο ποσοστό του δέκα τοις εκατό (10%) του αριθμού εισακτέων κατανέμονται σε ποσοστό εξήντα τοις εκατό (60%) για όσους συμμετείχαν στις ανωτέρω εξετάσεις το αμέσως προηγούμενο έτος και σε ποσοστό σαράντα τοις εκατό (40%) για όσους συμμετείχαν στις ανωτέρω εξετάσεις δύο (2) έτη πριν από το έτος υποβολής μηχανογραφικού δελτίου χωρίς νέα εξέταση.

Οι απόφοιτοι προηγούμενων ετών που συμμετέχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις, μετά την ολοκλήρωση των εξετάσεων και τη γνωστοποίηση των βαθμών της τελικής τους επίδοσης, συμπληρώνουν μηχανογραφικό δελτίο με βάση τις νέες διατάξεις.

Ανώτατο όριο φοίτησης και διαγραφές φοιτητών

1. Η ανώτατη χρονική διάρκεια φοίτησης σε ένα πρόγραμμα σπουδών πρώτου κύκλου με ελάχιστη διάρκεια οκτώ (8) ακαδημαϊκά εξάμηνα για την απονομή του τίτλου σπουδών, είναι ο χρόνος αυτός, προσαυξημένος κατά τέσσερα (4) ακαδημαϊκά  εξάμηνα. Στην περίπτωση προγραμμάτων σπουδών των οποίων ο ελάχιστος χρόνος υπερβαίνει τα οκτώ ακαδημαϊκά εξάμηνα, η ανώτατη διάρκεια φοίτησης είναι ο ελάχιστος χρόνος σπουδών, προσαυξημένος κατά έξι (6) ακαδημαϊκά εξάμηνα.

2.  Για τους φοιτητές που έχουν υπαχθεί σε καθεστώς μερικής φοίτησης κάθε εξάμηνο στο οποίο φοιτούν υπό το καθεστώς αυτό, προσμετράται ως μισό ακαδημαϊκό εξάμηνο.

3. Οι φοιτητές που αποδεδειγμένα εργάζονται τουλάχιστον είκοσι (20) ώρες την εβδομάδα δύνανται να εγγράφονται ως φοιτητές μερικής φοίτησης, ύστερα από αίτησή τους που εγκρίνεται από την κοσμητεία της σχολής. Ο Οργανισμός ορίζει τις ειδικότερες προϋποθέσεις και τη διαδικασία για την εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου, καθώς και τις ειδικότερες προϋποθέσεις και τη διαδικασία διευκόλυνσης της φοίτησης των φοιτητών με αναπηρία.

4. Οι φοιτητές μπορούν, ύστερα από αίτηση τους προς την κοσμητεία της σχολής τους, να διακόψουν τη φοίτησή τους. Με τον Οργανισμό του ιδρύματος καθορίζονται η διαδικασία διαπίστωσης της διακοπής της φοίτησης, τα δικαιολογητικά που συνοδεύουν την αίτηση και ο μέγιστος χρόνος της διακοπής.

5. Με τον Οργανισμό καθορίζονται η διαδικασία και τα αναγκαία δικαιολογητικά για την κατ` εξαίρεση υπέρβαση της ανώτατης χρονικής διάρκειας φοίτησης της παρ. 1 για λόγους εργασίας, σοβαρούς λόγους υγείας ή άλλο σπουδαίο λόγο. Η φοιτητική ιδιότητα αναστέλλεται κατά τον χρόνο διακοπής της φοίτησης, εκτός αν η διακοπή οφείλεται σε αποδεδειγμένους λόγους υγείας ή σε λόγους ανωτέρας βίας.

Ειδικώς τα παραπάνω  ισχύουν  για τους φοιτητές που εισάγονται στα Α.Ε.Ι. από το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 και ύστερα. Για τους φοιτητές που είναι εγγεγραμμένοι στα Α.Ε.Ι. κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, ο υπολογισμός της ανώτατης χρονικής διάρκειας φοίτησης  εκκινεί από την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022.

Τι αλλάζει για τα  πειθαρχικά παραπτώματα και τις ποινές των φοιτητών

1. Το πειθαρχικό παράπτωμα συντελείται με υπαίτια πράξη του φοιτητή που μπορεί να του καταλογιστεί. Το παράπτωμα μπορεί να τελεστεί και με παροχή συνδρομής σε τρίτο πρόσωπο ή διευκόλυνσή του για την τέλεση πειθαρχικού παραπτώματος.

2. Πειθαρχικά παραπτώματα για τους φοιτητές συνιστούν:

α) Η παραβίαση του αδιάβλητου των εξετάσεων.

β) η λογοκλοπή και η συνειδητή αποσιώπηση της άμεσης ή έμμεσης συνεισφοράς άλλων προσώπων στο εκάστοτε αντικείμενο επιστημονικής ενασχόλησης, έρευνας ή διδασκαλίας,

γ) η εκ προθέσεως καταστροφή περιουσίας του ιδρύματος, κινητής ή ακίνητης,  που χρησιμοποιείται από το ίδρυμα ή ένα ή περισσότερα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας,

δ) η εκούσια παρεμπόδιση της εύρυθμης λειτουργίας του ιδρύματος, συμπεριλαμβανομένης τόσο της εκπαιδευτικής, ερευνητικής ή διοικητικής λειτουργίας  του όσο και της λειτουργίας των μονομελών και συλλογικών οργάνων και των υπηρεσιών του, καθώς και της απρόσκοπτης χρήσης των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού του,

ε) η χρήση των στεγασμένων ή ανοικτών χώρων, των εγκαταστάσεων, των υποδομών και του εξοπλισμού του ιδρύματος χωρίς την άδεια των αρμόδιων οργάνων του,

στ) η χρήση των στεγασμένων ή ανοικτών χώρων, των εγκαταστάσεων, των υποδομών και του εξοπλισμού του ιδρύματος για την εξυπηρέτηση σκοπών που δεν συνάδουν με την αποστολή του, καθώς και η διευκόλυνση τρίτων για την τέλεση της πράξης αυτής,

ζ) η με οποιονδήποτε τρόπο ρύπανση των στεγασμένων ή ανοικτών χώρων του ιδρύματος, συμπεριλαμβανόμενης και της ηχορύπανσης,

η) η χρήση απαγορευμένων ουσιών, που εμπίπτουν στον ν. 4139/2013 (Α΄74), εντός του ιδρύματος και η οποιαδήποτε συμβολή στη διακίνηση αυτών,

θ) η τέλεση οποιουδήποτε πλημμελήματος ή κακουργήματος εντός του ιδρύματος εφόσον συνδέεται με τη φοιτητική ιδιότητα.

Πειθαρχικές ποινές

1. Οι πειθαρχικές ποινές που επιβάλλονται σε φοιτητή, αν διαπράξει πειθαρχικό παράπτωμα είναι οι εξής:

α) έγγραφη επίπληξη,

β) απαγόρευση συμμετοχής σε εξετάσεις ενός ή περισσοτέρων  μαθημάτων, για μία ή περισσότερες εξεταστικές περιόδους,

γ) προσωρινή ή μόνιμη απαγόρευση χρήσης εξοπλισμού ή εγκαταστάσεων του ιδρύματος,

δ) προσωρινή αναστολή της φοιτητικής ιδιότητας από έναν (1) ως είκοσι τέσσερις  (24) μήνες και,

ε) οριστική διαγραφή.

2. Η προσωρινή αναστολή της φοιτητικής ιδιότητας επιφέρει την αντίστοιχου χρόνου αποστέρηση των δικαιωμάτων, που η ιδιότητα αυτή συνεπάγεται, όπως της συμμετοχής στις εξετάσεις, της λήψης διδακτικών συγγραμμάτων και της λήψης υποστηρικτικού χαρακτήρα χρηματικών ή άλλων παροχών από το ίδρυμα. Επίσης επιφέρει την αναστολή της ισχύος του δελτίου ειδικού εισιτηρίου. Ποινή αναστολής της φοιτητικής ιδιότητας άνω των έξι (6) μηνών συνεπάγεται και τη στέρηση του δικαιώματος χρήσης των χώρων και υποδομών του ιδρύματος, καθώς και του δικαιώματος διαμονής στις φοιτητικές εστίες του Α.Ε.Ι. κατά το αντίστοιχο χρονικό διάστημα.

3. Κατά την επιλογή και επιμέτρηση της ποινής συνεκτιμώνται ιδίως: α) η βαρύτητα της πράξης, β) ο βαθμός της υπαιτιότητας, γ) οι συνθήκες τέλεσης, δ) η δράση βάσει οργανωμένου σχεδίου,  ε) αν ο πειθαρχικά διωκόμενος  διαδραμάτισε τον ιθύνοντα ή έναν υποδεέστερο ρόλο σε πράξη που τελέστηκε από πολλούς.

4. Στην απόφαση αναφέρονται ρητά οι λόγοι, με αναφορά σε συγκεκριμένα περιστατικά, που δικαιολογούν την κρίση του οργάνου για την επιμέτρηση της ποινής που επέβαλε.

5. Η πειθαρχική ευθύνη λήγει με την απώλεια της φοιτητικής ιδιότητας. Η πειθαρχική διαδικασία παύει, εφόσον ο πειθαρχικά διωκόμενος απωλέσει καθ’ οιονδήποτε τρόπο τη φοιτητική ιδιότητα.

Πειθαρχικά όργανα

1. Η πειθαρχική δίωξη εις βάρος φοιτητή ασκείται από τον πρόεδρο του οικείου τμήματος ή από τον κοσμήτορα της σχολής σε περιπτώσεις μονοτμηματικών σχολών. Δύναται να ασκηθεί και από τον πρύτανη ή τον αρμόδιο ανά περίπτωση αντιπρύτανη, αν λάβουν γνώση ή έχουν σοβαρές ενδείξεις για την τέλεση πειθαρχικού παραπτώματος και δεν έχει ασκηθεί πειθαρχική δίωξη από τον πρόεδρο του τμήματος ή τον κοσμήτορα της σχολής. Το ανά περίπτωση αρμόδιο όργανο για την άσκηση της πειθαρχικής δίωξης του πρώτου εδαφίου είναι αρμόδιο και για την επιβολή των πειθαρχικών ποινών της έγγραφης επίπληξης, του αποκλεισμού από τη συμμετοχή στις εξετάσεις ενός (1) ή περισσότερων μαθημάτων σε δύο (2) το πολύ εξεταστικές περιόδους, της προσωρινής απαγόρευσης της χρήσης εξοπλισμού ή εγκαταστάσεων του ιδρύματος για έξι (6) το πολύ μήνες και της αποστέρησης της φοιτητικής ιδιότητας για τρεις (3) το πολύ μήνες. Εφόσον η βαρύτητα του παραπτώματος δικαιολογεί την επιβολή βαρύτερης ποινής, το όργανο του πρώτου εδαφίου παραπέμπει την υπόθεση στο Πειθαρχικό Συμβούλιο Φοιτητών, το οποίο έχει την αρμοδιότητα για την επιβολή και κάθε άλλης πειθαρχικής ποινής.

2. Το Πειθαρχικό Συμβούλιο Φοιτητών αποτελείται από:

α) τον αρμόδιο για τα ακαδημαϊκά θέματα αντιπρύτανη, ως πρόεδρο,

β) τον κοσμήτορα της κατά περίπτωση σχολής,

γ) τον πρόεδρο του κατά περίπτωση τμήματος ή το αρχαιότερο μέλος της κοσμητείας της κατά περίπτωση σχολής σε μονοτμηματικές σχολές,

δ) έναν εκπρόσωπο των φοιτητών.

3. Το Πειθαρχικό Συμβούλιο Φοιτητών συγκροτείται με απόφαση του πρύτανη για θητεία δύο (2) ετών, με εξαίρεση τον εκπρόσωπο των φοιτητών ο οποίος ορίζεται για θητεία ενός έτους. Χρέη γραμματέα εκτελεί διοικητικός υπάλληλος του ιδρύματος, ο οποίος ορίζεται με την πράξη συγκρότησης. Ο εκπρόσωπος των φοιτητών αναδεικνύεται με μυστική ψηφοφορία με ηλεκτρονικά μέσα από το σύνολο των φοιτητών του ιδρύματος. Αν δεν αναδειχθεί ή απουσιάζει ο εκπρόσωπος των φοιτητών, το πειθαρχικό συμβούλιο συγκροτείται, λειτουργεί, συνεδριάζει και λαμβάνει νομίμως αποφάσεις χωρίς τη συμμετοχή του.

4. Η δίωξη και τιμωρία των πειθαρχικών παραπτωμάτων αποτελεί καθήκον των πειθαρχικών οργάνων.

Πειθαρχική διαδικασία

1. Η πειθαρχική δίωξη φοιτητή αρχίζει με την έγγραφη κλήση σε προηγούμενη ακρόαση (απολογία) του πειθαρχικώς διωκόμενου ενώπιον του αρμόδιου ανά περίπτωση πειθαρχικού οργάνου.

2. Η πειθαρχική δίωξη δεν αναστέλλεται λόγω εκκρεμούς ποινικής διαδικασίας, εκτός αν το πειθαρχικό συμβούλιο αποφασίσει διαφορετικά. Για όσο χρονικό διάστημα αναστέλλεται η πειθαρχική δίωξη σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο, αναστέλλεται και η παραγραφή του παραπτώματος. Δεύτερη πειθαρχική δίωξη για το ίδιο παράπτωμα είναι απαράδεκτη λόγω δεδικασμένου ή εκκρεμοδικίας. Πειθαρχική ποινή δεν επιβάλλεται, εάν ο φοιτητής δεν κληθεί σε προηγούμενη ακρόαση (απολογία). Η κλήση σε απολογία γίνεται εγγράφως. Το σχετικό έγγραφο περιγράφει με σαφή και ορισμένο τρόπο τα πραγματικά περιστατικά που συγκροτούν το πειθαρχικό παράπτωμα και παραθέτει τις διατάξεις που το τυποποιούν καθώς και τις προβλεπόμενες για αυτό ποινές. Στον φοιτητή παρέχεται εύλογος χρόνος για την προετοιμασία της υπεράσπισής του. Ο φοιτητής έχει δικαίωμα να παρίσταται με συνήγορο και να προτείνει μάρτυρες υπεράσπισης. Αν ο φοιτητής δεν κατανοεί την ελληνική γλώσσα, λαμβάνεται μέριμνα για τη μετάφραση των σημαντικότερων εγγράφων της διαδικασίας σε γλώσσα που κατανοεί και για την παροχή σε αυτόν διερμηνέα.

3. Με την εμφάνιση του διωκόμενου ενώπιον του αρμόδιου οργάνου, του ανακοινώνονται προφορικώς και γραπτώς η πειθαρχική κατηγορία που του αποδίδεται, καθώς και το σχετικό αποδεικτικό υλικό. Στον ελεγχόμενο επιτρέπονται η επισκόπηση του αποδεικτικού υλικού και η χορήγηση αντιγράφων. Του χορηγείται προθεσμία για απολογία, η οποία μπορεί να παραταθεί.

4. Το πειθαρχικό όργανο δεσμεύεται από την κρίση που περιέχεται σε αμετάκλητη απόφαση ποινικού δικαστηρίου ή σε αμετάκλητο απαλλακτικό βούλευμα, μόνο ως προς την ύπαρξη ή την ανυπαρξία πραγματικών περιστατικών που στοιχειοθετούν την αντικειμενική υπόσταση πειθαρχικού παραπτώματος. Σε κάθε άλλη περίπτωση η απόφαση του ποινικού δικαστηρίου συνεκτιμάται στην πειθαρχική δίκη.

5. Το Πειθαρχικό Συμβούλιο Φοιτητών λαμβάνει αποφάσεις κατά πλειοψηφία. Στην περίπτωση πειθαρχικής απόφασης περί ενοχής του διωκομένου που έχει ληφθεί κατά πλειοψηφία, όλα τα μέλη του ψηφίζουν για την ποινή που επιβάλλεται. Λευκή ψήφος ή αποχή από την ψηφοφορία δεν επιτρέπεται. Η ισοψηφία λειτουργεί υπέρ του διωκομένου.

Πειθαρχική ανάκριση και ανακριτικές πράξεις

1. Το Πειθαρχικό Συμβούλιο Φοιτητών διεξάγει υποχρεωτικά πειθαρχική ανάκριση.   Κατ` εξαίρεση δεν είναι υποχρεωτική η ανάκριση στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) όταν τα πραγματικά περιστατικά που συνιστούν την αντικειμενική υπόσταση του πειθαρχικού παραπτώματος προκύπτουν από τον φάκελο κατά τρόπο αναμφισβήτητο,

β) όταν ο φοιτητής ομολογεί με την απολογία του κατά τρόπο μη επιδεχόμενο αμφισβήτησης ότι διέπραξε το πειθαρχικό παράπτωμα,

γ) όταν έχει προηγηθεί ανάκριση ή προανάκριση σύμφωνα με τον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας για ποινικό αδίκημα που αποτελεί και πειθαρχικό παράπτωμα.

2. Η πειθαρχική ανάκριση διεξάγεται από μέλος Δ.Ε.Π. που επιλέγεται από τον κοσμήτορα της οικείας σχολής ή τον πρόεδρο του τμήματος. Περατώνεται εντός μηνός από την ημερομηνία κοινοποίησης της σχετικής απόφασης του πειθαρχικού συμβουλίου στο πρόσωπο που τη διενεργεί, ο οποίος μπορεί να ζητήσει, με πλήρως αιτιολογημένη αίτηση του, παράταση της προθεσμίας αυτής. Η παράταση αυτή δεν υπερβαίνει τον ένα μήνα. Η πειθαρχική ανάκριση μπορεί να επεκταθεί στην έρευνα και άλλων παραπτωμάτων του ίδιου φοιτητή εφόσον προκύπτουν επαρκή στοιχεία. Καθήκοντα γραμματέα εκτελεί υπάλληλος ο οποίος ορίζεται από τον ενεργούντα την ανάκριση.

3. Ανακριτικές πράξεις είναι:

α) η αυτοψία,

β) η εξέταση μαρτύρων,

γ) η πραγματογνωμοσύνη,

 

δ) η εξέταση του διωκομένου.

4. Για την ανακριτική πράξη συντάσσεται έκθεση που υπογράφεται από όσους συνέπραξαν. Αν κάποιος από τους μάρτυρες είναι αναλφάβητος ή αρνείται να υπογράψει ή βρίσκεται σε φυσική αδυναμία να υπογράψει, γίνεται σχετική μνεία στην έκθεση.

Παραγραφή πειθαρχικών αδικημάτων και ποινών

1. Τα πειθαρχικά παραπτώματα παραγράφονται μετά την παρέλευση πέντε (5) ετών από τον χρόνο τέλεσής τους, εκτός αν αποτελούν και ποινικά αδικήματα, οπότε δεν παραγράφονται πριν τη συμπλήρωση του χρόνου της παραγραφής που ισχύει για τα τελευταία, καθώς και όσο υπάρχει εκκρεμής διαδικασία ενώπιον των ποινικών δικαστηρίων. Για τον χρόνο έναρξης και διακοπής της παραγραφής των πειθαρχικών παραπτωμάτων ισχύουν αναλογικά όσα προβλέπονται στον Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007, Α΄26).

2. Οι πειθαρχικές ποινές που επιβάλλονται με βάση τον παρόντα δεν εκτελούνται μετά την παρέλευση τριών ετών από τον χρόνο της αμετάκλητης επιβολής τους.

Ποινικές διατάξεις – Τροποποίηση άρθρου 168 του Ποινικού Κώδικα

Οι παρ. 1 και 2 του άρθρου 168 του Ποινικού Κώδικα (ν. 4619/2019, Α’ 95) αντικαθίστανται ως εξής:

« 1. Όποιος εισέρχεται παράνομα σε χώρο δημόσιας υπηρεσίας ή υπηρεσίας τοπικής αυτοδιοίκησης ή νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου ή επιχείρησης κοινής ωφέλειας ή παραμένει στους χώρους  αυτούς  παρά  τη ρητή εναντίωση της  υπηρεσίας που τους χρησιμοποιεί, τιμωρείται με φυλάκιση έως τρία (3) έτη ή χρηματική ποινή.

2. Όποιος, με οποιονδήποτε τρόπο, προκαλεί διακοπή ή σοβαρή διατάραξη της ομαλής λειτουργίας δημόσιας υπηρεσίας ή υπηρεσίας τοπικής αυτοδιοίκησης ή νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου ή επιχείρησης κοινής ωφέλειας τιμωρείται με φυλάκιση και χρηματική ποινή. Με την ίδια ποινή τιμωρείται και όποιος, χωρίς να διαταράξει την κοινή ειρήνη, εμποδίζει αυθαίρετα ή διαταράσσει σοβαρά τη λειτουργία συλλογικού ή μονοπρόσωπου οργάνου των φορέων του προηγούμενου εδαφίου.».

Μεταβατικές διατάξεις

1. Πειθαρχική διαδικασία που έχει αρχίσει πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος, συνεχίζεται και ολοκληρώνεται σύμφωνα με τον νόμο που ίσχυε κατά τον χρόνο τέλεσης του πειθαρχικού παραπτώματος.

2. Ο παρών νόμος, κατά το μέρος που θεμελιώνει για πρώτη φορά ή επαυξάνει την πειθαρχική ευθύνη ή προβλέπει την επιβολή βαρύτερης ποινής σε σχέση με προγενέστερο ευμενέστερο νόμο, εφαρμόζεται σε όσες πράξεις τελούνται από την έναρξη ισχύος του παρόντος και εφεξής. Ο παρών νόμος, κατά το μέρος που καταργεί ή ελαττώνει την πειθαρχική ευθύνη, καθώς και την ποινή που επιβάλλεται για κάθε παράπτωμα, υπερισχύει έναντι προγενέστερων δυσμενέστερων διατάξεων. Για την εφαρμογή της παρούσας είναι αδιάφορο αν οι προγενέστερες διατάξεις προβλέπονταν στο νόμο ή στον εσωτερικό κανονισμό του Α.Ε.Ι..

3. Οι εσωτερικοί κανονισμοί των Α.Ε.Ι. διατηρούνται σε ισχύ κατά το μέρος που δεν προσκρούουν στον παρόντα νόμο. Τα Α.Ε.Ι. αναπροσαρμόζουν τους εσωτερικούς κανονισμούς τους εντός διαστήματος έξι (6) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος.

Σχέδιο ασφάλειας και προστασίας των Α.Ε.Ι.

Κάθε Α.Ε.Ι., με κριτήριο το μέγεθός του, τις ιδιαίτερες ανάγκες, τη συχνότητα εμφάνισης παραβατικών συμπεριφορών και τη διαβάθμιση του επιπέδου ασφαλείας και προστασίας του, μπορεί να τοποθετεί ηλεκτρονικά και λοιπά συστήματα ασφαλείας που καλύπτουν μέρος ή το σύνολο των εσωτερικών και εξωτερικών χώρων του.

Τα εν λόγω συστήματα δεν θα καταγράφουν τις πανεπιστημιακές παραδόσεις ή τους χώρους εργασίας των μελών Δ.Ε.Π..

Ως τέτοια συστήματα λογίζονται:

α) μέσα επιτήρησης με τη λήψη ή καταγραφή εικόνας και ήχου σύμφωνα με το π.δ. 75/2020 (Α΄ 173) σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους του Α.Ε.Ι. με σκοπό την αποτροπή και καταστολή των αξιόποινων πράξεων που προβλέπονται στις περ. γ΄ και δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 3917/2011 (Α΄ 22),

β) ηλεκτρονικά μηχανήματα ανίχνευσης απαγορευμένων αντικειμένων και ουσιών στην είσοδο κτιρίων ή επιμέρους εσωτερικών χώρων των Α.Ε.Ι.,

γ) μέσα ειδοποίησης άμεσου κινδύνου με φωτεινή ένδειξη και ηχητικά, όπως συναγερμός και δ) αισθητήρες ανίχνευσης κίνησης και αποσυναρμολόγησης. Πέραν των τεχνικών ή τεχνολογικών μέτρων ασφαλείας , κάθε Α.Ε.Ι. δύναται να λαμβάνει μέτρα που συμβάλλουν στην ενίσχυση του επιπέδου ασφαλείας και προστασίας, όπως η  εφαρμογή φωτισμού ασφαλείας σε εξωτερικούς χώρους του Α.Ε.Ι., καθώς και η πρόσληψη προσωπικού ασφαλείας.

Σε κάθε Α.Ε.Ι. εγκαθίσταται «Κέντρο Ελέγχου και Λήψης Σημάτων και Εικόνων», το οποίο συνδέεται με όλα τα τεχνολογικά συστήματα ασφαλείας και επικοινωνιών που εγκαθίστανται και λειτουργούν εντός του Α.Ε.Ι..

Άσκηση αρμοδιοτήτων επί θεμάτων ασφάλειας και προστασίας

Ο πρύτανης είναι αρμόδιος για θέματα ασφάλειας και προστασίας του Α.Ε.Ι. και στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του:

α) προεδρεύει της Επιτροπής Ασφάλειας και Προστασίας Α.Ε.Ι. του άρθρου 12,

β) εγκρίνει τον Κανονισμό Ελεγχόμενης Πρόσβασης του άρθρου 13, κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Ασφάλειας και Προστασίας Α.Ε.Ι.,

γ) αποφασίζει τη λήψη κάθε αναγκαίου μέτρου για τη διασφάλιση της ομαλής και απρόσκοπτης λειτουργίας του Α.Ε.Ι.,

δ) εποπτεύει τη λειτουργία της Μονάδας Ασφάλειας και Προστασίας Α.Ε.Ι. του άρθρου 10,

ε) συνεργάζεται με τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων του Α.Ε.Ι..

Με απόφασή του πρύτανη, ύστερα από σύμφωνη γνώμη της συγκλήτου, δύναται να ανατίθεται ο τομέας ευθύνης της ασφάλειας και προστασίας και να μεταβιβάζονται οι αρμοδιότητες της παρ. 1 σε έναν από τους αντιπρυτάνεις του Α.Ε.Ι..

Μονάδα Ασφάλειας και Προστασίας

Σε κάθε Α.Ε.Ι. συστήνεται αυτοτελής οργανική δομή με τίτλο «Μονάδα Ασφάλειας και Προστασίας», η οποία υπάγεται απευθείας στον πρύτανη του Α.Ε.Ι.. Το επίπεδο λειτουργίας, η δομή και η διάρθρωση της μονάδας καθορίζονται με τον  Οργανισμό του Α.Ε.Ι..

Η μονάδα έχει ως αντικείμενο την οργάνωση, εφαρμογή και παρακολούθηση  της πολιτικής και των μέτρων για θέματα ασφάλειας και προστασίας εντός των χώρων του Α.Ε.Ι., με στόχο την εξασφάλιση της ομαλής και αδιάλειπτης άσκησης των εκπαιδευτικών, ερευνητικών, διοικητικών και λοιπών δραστηριοτήτων του Α.Ε.Ι., καθώς και την υποστήριξη της Επιτροπής Ασφάλειας και Προστασίας Α.Ε.Ι. κατά την εκτέλεση των αρμοδιοτήτων της. Ειδικότερα, αντικείμενο της μονάδας είναι:

α) η εξασφάλιση της ομαλής και εύρυθμης λειτουργίας του Α.Ε.Ι.,

β) η φύλαξη των υποδομών και εγκαταστάσεων του Α.Ε.Ι.,

γ) η εφαρμογή, παρακολούθηση και υποστήριξη του συστήματος ελεγχόμενης πρόσβασης,

δ) ο σχεδιασμός δράσεων και η υποβολή εισηγήσεων προς την Επιτροπή του άρθρου 12 για την ενίσχυση του επιπέδου ασφαλείας και προστασίας των υποδομών και του εξοπλισμού του Α.Ε.Ι.,

ε)  η ενίσχυση της προστασίας του διδακτικού και διοικητικού προσωπικού, φοιτητών και τρίτων φυσικών προσώπων κατά τον χρόνο που βρίσκονται εντός των εσωτερικών και εξωτερικών χώρων του Α.Ε.Ι.,

στ) η εφαρμογή και η υποστήριξη της λειτουργίας του Κέντρου Ελέγχου και Λήψης Σημάτων και Εικόνων,

ζ) η υποστήριξη του πρύτανη ή του αρμόδιου αντιπρύτανη του Α.Ε.Ι. σε θέματα ασφάλειας και προστασίας, καθώς και της Επιτροπής Ασφάλειας και Προστασίας Α.Ε.Ι. για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της,

η) ο σχεδιασμός προγραμμάτων, δράσεων, σεμιναρίων, ενημερωτικού χαρακτήρα εκδηλώσεων και άλλων συναφών δράσεων και πρωτοβουλιών, σε συνεργασία με φορείς του δημοσίου τομέα ή κοινωνικούς φορείς, με σκοπό την ευαισθητοποίηση του διδακτικού και διοικητικού προσωπικού, καθώς και των φοιτητών για την προληπτική αντιμετώπιση της παραβατικής συμπεριφοράς, καθώς και για την αντιμετώπιση ζητημάτων πολιτικής προστασίας,

θ) η τήρηση μητρώου όλων των μέσων, ηλεκτρονικών συστημάτων και τεχνολογικού εξοπλισμού ασφαλείας που εγκαθίστανται στους χώρους του Α.Ε.Ι. και η εκπόνηση σχεδίων ασφάλειας και αντιμετώπισης καταστροφών, σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς της Πολιτείας.

Η μονάδα στελεχώνεται από τακτικό προσωπικό του Α.Ε.Ι. και προσωπικό που απασχολείται με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, αν το τακτικό προσωπικό του Α.Ε.Ι. δεν επαρκεί για τη στελέχωση της μονάδας. Το πρόσθετο προσωπικό επιλέγεται  σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 64 του ν. 4485/2017 (Α΄114) και η μισθοδοσία του καλύπτεται από ίδιους πόρους του Α.Ε.Ι. και βαρύνει τον προϋπολογισμό του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Α.Ε.Ι..

 Επιτροπή Ασφάλειας και Προστασίας Α.Ε.Ι.

Σε κάθε Α.Ε.Ι. συστήνεται Επιτροπή Ασφάλειας και Προστασίας (Ε.Α.Π.) του Α.Ε.Ι. με διετή θητεία. Σκοπός της επιτροπής είναι η εξασφάλιση της ομαλής και εύρυθμης λειτουργίας του Α.Ε.Ι., η υποβολή εισηγήσεων στα αρμόδια όργανα για την εφαρμογή των μέτρων ασφαλείας και προστασίας που ισχύουν εντός των χώρων του Α.Ε.Ι., αλλά και περιμετρικά αυτών, καθώς και η ευαισθητοποίηση και η ενημέρωση διδακτικού, διοικητικού και λοιπού προσωπικού και φοιτητών σε θέματα ασφάλειας, προστασίας και διαχείρισης κρίσεων σε περιπτώσεις φυσικών, τεχνολογικών, ανθρωπογενών καταστροφών, καθώς και προστασίας των υποδομών και του εξοπλισμού του Α.Ε.Ι. από κάθε είδους κινδύνους.

Η Ε.Α.Π. συγκροτείται με απόφαση της συγκλήτου του Α.Ε.Ι., η οποία εκδίδεται κατόπιν εισήγησης του πρυτανικού συμβουλίου και κοινοποιείται  στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Η απόφαση του πρώτου εδαφίου εξαιρείται της υποχρεωτικής δημοσίευσης στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και τηρείται στο αρχείο του Α.Ε.Ι. υπό την ευθύνη του Πρύτανη ή του αρμόδιου Αντιπρύτανη.

Η Ε.Α.Π. αποτελείται από:

α) τον πρύτανη ή τον αρμόδιο ανά περίπτωση αντιπρύτανη για θέματα ασφάλειας και προστασίας, ως πρόεδρο,

β) πέντε (5) μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), τα οποία προέρχονται, κατά το δυνατόν, από διαφορετικές σχολές του Α.Ε.Ι.,

γ) τον προϊστάμενο της Μονάδας Ασφάλειας και Προστασίας,

δ) τον προϊστάμενο της τεχνικής υπηρεσίας του Α.Ε.Ι.,

Ο τεχνικός ασφαλείας του Α.Ε.Ι. συμμετέχει στις συνεδριάσεις του Α.Ε.Ι. χωρίς δικαίωμα ψήφου. Ο επικεφαλής της Ομάδας Προστασίας Πανεπιστημιακού Ιδρύματος (Ο.Π.Π.Ι.) του Α.Ε.Ι., ο οποίος υποδεικνύεται από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, μπορεί να καλείται στις συνεδριάσεις και να συμμετέχει χωρίς δικαίωμα ψήφου.

Η Ε.Α.Π  έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

α) καταρτίζει και υποβάλει προς τη σύγκλητο του Α.Ε.Ι. σχέδιο ασφαλείας και προστασίας του Α.Ε.Ι., στο οποίο περιλαμβάνονται τα προτεινόμενα τεχνικά και μη μέτρα ασφαλείας στους χώρους του ιδρύματος με σκοπό την αναβάθμιση του επιπέδου ασφαλείας και προστασίας των υποδομών του Α.Ε.Ι. και το χρονοδιάγραμμα εφαρμογής αυτών, καθώς και εισηγήσεις για τη βελτίωση αυτού,

β) εισηγείται προς τη σύγκλητο την προμήθεια ειδών ή παροχή υπηρεσιών μέσω των οποίων επιτυγχάνονται η αναβάθμιση του επιπέδου ασφαλείας του Α.Ε.Ι. και η αποτελεσματικότητα της εφαρμογής του σχεδίου της περ. α΄,

γ) σχεδιάζει την υλοποίηση προγραμμάτων, δράσεων, σεμιναρίων, ενημερωτικού χαρακτήρα εκδηλώσεων και άλλων συναφών δράσεων και πρωτοβουλιών, σε συνεργασία με φορείς του δημόσιου τομέα  ή κοινωνικούς φορείς με σκοπό την ευαισθητοποίηση του διδακτικού και διοικητικού προσωπικού, καθώς και των φοιτητών για την προληπτική αντιμετώπιση της παραβατικής συμπεριφοράς εντός των Α.Ε.Ι., όπως της άσκησης σωματικής και λεκτικής βίας, της χρήσης ναρκωτικών, της ένταξης σε εγκληματικές ομάδες, της ρατσιστικής βίας και της φθοράς της ακίνητης και κινητής περιουσίας των Α.Ε.Ι.,

δ) καταρτίζει ετήσιο πλάνο μέτρων προστασίας για τη φύλαξη των εσωτερικών και εξωτερικών χώρων του Α.Ε.Ι., με έμφαση στα κτίρια του Α.Ε.Ι. και τους εξωτερικούς χώρους όπου παρατηρείται αυξημένη εγκληματικότητα και σε αυτούς που χρήζουν ειδικής μέριμνας ή προστασίας, το οποίο υποβάλλει προς έγκριση στη σύγκλητο του Α.Ε.Ι.,

ε) συστήνει και συγκροτεί ειδικές ομάδες που υποστηρίζουν το έργο της Ε.Α.Π. για την αποτελεσματικότερη άσκηση των αρμοδιοτήτων της, όπως ομάδα διαχείρισης κρίσεων και καταστροφών και ομάδα πυροπροστασίας, σε συνεργασία με το Πυροσβεστικό Σώμα ή τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη,

στ) καταρτίζει εσωτερικό κανονισμό για τη διαχείριση φυσικών, τεχνολογικών και ανθρωπογενών καταστροφών και υποβάλλει αυτόν προς έγκριση στη σύγκλητο του Α.Ε.Ι.,

ζ) ορίζει τεχνικό ασφάλειας, σύμφωνα με τον Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων (ν. 3850/2010, Α΄ 84),

η) επιμελείται της σύνταξης και εκπόνησης μελετών ενεργητικής πυροπροστασίας και εγκατάστασης-τοποθέτησης των μέτρων και μέσων πυροπροστασίας που απαιτούνται, σε συνεργασία με το Πυροσβεστικό Σώμα ή τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη,

θ) καταρτίζει σχέδιο του κανονισμού ελεγχόμενης πρόσβασης ,

ι) εισηγείται την πρόσληψη προσωπικού Ιδιωτικών Επιχειρήσεων Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας, εφόσον το προσωπικό αντίστοιχης κατηγορίας/ειδικότητας που υφίσταται δεν επαρκεί για την κάλυψη των αναγκών του Α.Ε.Ι.,

ια) σχεδιάζει και οργανώνει τη διεξαγωγή ασκήσεων ετοιμότητας,

ιβ) ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα που καθορίζεται στον εσωτερικό κανονισμό του Α.Ε.Ι..

Η Ε.Α.Π.Π. συνεργάζεται με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς της Πολιτείας, εκπρόσωποι των οποίων μπορούν να καλούνται για να εκφράσουν τις απόψεις τους στις συνεδριάσεις της επιτροπής.

Κανονισμός ελεγχόμενης πρόσβασης Α.Ε.Ι.

Σε κάθε Α.Ε.Ι. εφαρμόζεται υποχρεωτικά σύστημα ελεγχόμενης πρόσβασης και οι πανεπιστημιουπόλεις (campus) των Α.Ε.Ι. περιβάλλονται υποχρεωτικά από περιμετρική περίφραξη ασφαλείας κατά παρέκκλιση κάθε άλλη ειδικής ή γενικής διάταξης. Το σύστημα ελεγχόμενης πρόσβασης εφαρμόζεται κατά την είσοδο σε πανεπιστημιουπόλεις ή λοιπούς εξωτερικούς χώρους των Α.Ε.Ι.. Εάν δεν είναι δυνατή η εφαρμογή του συστήματος ελεγχόμενης πρόσβασης  στους εξωτερικούς χώρους του Α.Ε.Ι., με αιτιολογημένη απόφαση της συγκλήτου του Α.Ε.Ι., το σύστημα ελεγχόμενης πρόσβασης εφαρμόζεται υποχρεωτικά στους εσωτερικούς χώρους των Α.Ε.Ι., όπως κτίρια και υποδομές.

Με απόφαση του πρύτανη του Α.Ε.Ι., η οποία εκδίδεται κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Ασφαλείας και Προστασίας, εγκρίνεται ο κανονισμός ελεγχόμενης πρόσβασης του οικείου Α.Ε.Ι. και τίθεται σε λειτουργία το σύστημα ελεγχόμενης πρόσβασης. Στον κανονισμό καθορίζονται κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:

α) οι εσωτερικοί και εξωτερικοί χώροι του Α.Ε.Ι., οι οποίοι εξαιρούνται από την εφαρμογή συστήματος ελεγχόμενης πρόσβασης λόγω της ιδιαιτερότητάς τους, του σκοπού χρήσης τους ή των δραστηριοτήτων που διεξάγονται σε αυτούς, όπως οι αθλητικές εγκαταστάσεις,

β) τα φυσικά πρόσωπα που έχουν δικαίωμα πρόσβασης σε χώρους ελεγχόμενης πρόσβασης του Α.Ε.Ι., όπως τα μέλη Δ.Ε.Π., Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.), Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.), Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.), διοικητικό προσωπικό, φοιτητές και ερευνητικό προσωπικό,

γ) η καταγραφή των εσωτερικών ή εξωτερικών χώρων του Α.Ε.Ι. στους οποίους έχουν δικαίωμα ελεγχόμενης πρόσβασης τρίτα φυσικά πρόσωπα, τα οποία δεν συνδέονται με οποιαδήποτε σχέση με το Α.Ε.Ι.,

δ) κάθε είδους θέματα σχετικά με την εγκατάσταση και λειτουργία εξοπλισμού ελέγχου πρόσβασης προσώπων, οχημάτων και αντικειμένων κατά την είσοδο σε κτίρια και λοιπές κρίσιμες υποδομές των Α.Ε.Ι.,

ε) τις μεθόδους ελέγχου ταυτοπροσωπίας φυσικών προσώπων για την είσοδό τους σε χώρους ελεγχόμενης πρόσβασης και καταγραφής των προσωπικών στοιχείων τρίτων φυσικών προσώπων,

στ) τη διαβάθμιση του επιπέδου ελέγχου ασφαλείας για την πρόσβαση σε χώρους που κρίνονται ιδιαίτερης σημασίας για τη λειτουργία του Α.Ε.Ι., όπως τα κτίρια διοίκησης, του Ε.Λ.Κ.Ε. ή εργαστήρια με ακριβό εξοπλισμό.

Σύσταση Ομάδων Προστασίας Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων

1. Συστήνονται Ομάδες Προστασίας Πανεπιστημιακού Ιδρύματος (Ο.Π.Π.Ι.), οι οποίες στελεχώνονται από κατώτερους αξιωματικούς της ΕΛ.ΑΣ. και ειδικούς φρουρούς που προσλαμβάνονται για τον σκοπό αυτό σύμφωνα με το άρθρο 9 του ν. 2734/1999 (Α΄ 161). Αποστολή των Ο.Π.Π.Ι. είναι η προστασία και ασφάλεια των Α.Ε.Ι. και η ενίσχυση της ακαδημαϊκής ελευθερίας. Για τον σκοπό αυτό συνιστώνται στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη χίλιες (1000) οργανικές επί θητεία θέσεις ειδικών φρουρών, οι οποίες κατανέμονται σε υπηρεσίες ασφάλειας σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 18 του ν. 2800/2000 (Α΄ 41).

2. Το προσωπικό  διατίθεται σε Α.Ε.Ι. με κριτήριο την ύπαρξη και την έκταση των σχετικών αναγκών και ανακατανέμεται ανάλογα με τις περιστάσεις, χωρίς χρονικό περιορισμό.

3. Το προσωπικό των Ο.Π.Π.Ι. συνεργάζεται με τον πρύτανη ή τον αρμόδιο αντιπρύτανη, καθώς και με τις αρμόδιες υπηρεσίες και όργανα του ιδρύματος.

4. Για την εκπλήρωση της αποστολής των Ο.Π.Π.Ι. το προσωπικό της είναι αρμόδιο για την άσκηση αστυνομικών καθηκόντων και ιδίως για:

α) την αποτροπή τέλεσης αδικημάτων εντός των χώρων των Α.Ε.Ι.,

β) τη στελέχωση και λειτουργία των Κέντρων Λήψης Σημάτων μαζί με το προσωπικό των Α.Ε.Ι.,

γ) την πραγματοποίηση περιπολιών,

δ) την αντιμετώπιση της παραβατικότητας.

Κατά την άσκηση των καθηκόντων του συνεργάζεται με τις αρμόδιες αρχές και υπηρεσίες και ασκεί όλες τις κατά νόμο αρμοδιότητες σύμφωνα και με την παρ. 3 του άρθρου 3 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114).

5. Το προσωπικό των Ο.Π.Π.Ι. υπάγεται στην Ελληνική Αστυνομία και η μισθοδοσία του βαρύνει τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη. Το προσωπικό αυτό διατίθεται σε Α.Ε.Ι. με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Προστασίας του Πολίτη, βάσει των αναγκών που υφίστανται σε κάθε Α.Ε.Ι.. Οι διοικήσεις των Α.Ε.Ι. υποχρεούνται να διευκολύνουν με κάθε τρόπο το προσωπικό των Ο.Π.Π.Ι. στο Α.Ε.Ι. κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του, όπως αυτά ορίζονται στην παρ. 4.

6. Με προεδρικό διάταγμα που προτείνεται από τους Υπουργούς Παιδείας και Θρησκευμάτων και Προστασίας του Πολίτη, αφού ληφθούν υπόψη οι ιδιαιτερότητες της αποστολής των Ο.Π.Π.Ι., καθορίζονται οι ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις αναφορικά με τις διαδικασίες πρόσληψης, εκπαίδευσης και μετεκπαίδευσης, διάθεσης του προσωπικού των Ο.Π.Π.Ι., ζητήματα οργάνωσης, συγκρότησης και εξοπλισμού των Ο.Π.Π.Ι., οι ειδικότεροι όροι και λεπτομέρειες σχετικά με την άσκηση των καθηκόντων του, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος.

πηγη: www.esos.gr

Περισσότερα Νέα